Работы автора: Мигущенко Р.П.

104054 П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач механічної вібрації / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

116115 П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач механічної вібрації / , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

116248 Ультразвуковий роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю феромагнітних металовиробів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

116249 Спосіб ультразвукового контролю твердості металу протяжного виробу хвилями Релея / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117697 Роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю імпульсами хвиль Релея та Лемба / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

121776 Прилад для вимірювання температури / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

122742 П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач механічної вібрації / , , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2018.

130018 Вимірювальний перетворювач температури / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2018.

89000 П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач вібрації / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

92929 П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач вібрації / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

Автоматизированная система управления маслоэкстракционным производством / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Автоматизированная система управления накопительніми бункерами / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами / // Автореферати : Кандидатські - Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2001.

Алгоритм функционирования координатора системы управления пресс-экструдера масличных культур / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №23 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-083x

Анализ применяемости шин на сельскохозяйственных тракторах / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автомобіле- та тракторобудування №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-6840

Анализ теплофизической модели пресс-экструдеров масличных культур / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №56 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-083x

Аналіз інформаційно-вимірювальних сигналів, що характеризують поточний стан динамічних промислових об’єктів / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Аналіз питань компенсації адитивних збкрень при діагностиці дизельних агрегатів / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2222-0631

Аналіз припущень при побудові математичних моделей гальмівного приводу автомобіля / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Вибір та аналіз інформаційної моделі гальмівного привода автомобіля / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2013.

Використання вейвлет-перетворення для синтезу інформативних параметрів вимірювачів віброконтролю / , , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Дослiдженння методів бездемонтажного контролю точностi вимiрювальних перетворювачiв / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження впливу систематичних похибок вимірювання на ризики функціональної діагностики / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження інформаційної моделі геліосистеми / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №57 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-083x

Дослідження параметрів тривимірних вейвлет-перетворень при вібродіагностиці стану динамічних об’єктів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження системи управління вібраційним об’єктом / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №5 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2222-0631

Застосування вейвлет-перетворення для обробки діагностичних вібраційних інформаційно-вимірювальних сигналів / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Информационные вейвлет-преобразования для контроля динамических объектов / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Использование информационных технологий при идентификации показателей инновационных тракторных сельскохозяйственных шин категорий IF и VF / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7766

Использование стенда отладки микропроцессорных приборов при разработке информационно-измерительных систем / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.

Коваріаційний аналіз при обробці тривимірних зображень / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2222-0631

Компьютерный расчет равновесного состава многокомпонентного раствора / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0821

Контроль термодинимичиской нестационарности многозонных проходных агрегатов / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2017.

Методи і пристрої систем багатопараметрової функціональної діагностики вібраційних об’єктів (теоретичні основи та впровадження) / // Автореферати : Докторські № - , 2015.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам "Программирование микроконтроллеров" по курсу "Основы микропроцессорной техники" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы микропроцессорной техники". Часть 1. / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2003.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы микропроцессорной техники". Часть 2 / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2003.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы электроники" (часть 2) для студентов специальности 7.091302 "Метрология и измерительная техника" дневной и заочной форм обучения / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2003.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы электроники". Часть 1. / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2002.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы электроники". Часть 2. / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2003.

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы электроники» (часть 1) для студентов специальности 7.091302 «Метрология и измерительная техника» дневной и заочной форм обучения / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2002.

Методические указания к расчетно-графическим заданиям по курсу "Основы идентификации" / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2003.

Методы идентификации многозонных проходных агрегатов / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Многослойная нейросетевая память, хранящая цепочки ассоциаций / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0031

Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №6 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2222-0631

Оптимальный выбор датчика вибрации для диагностики дизельных агрегатов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2011.

Оценка влияния собственных колебаний дизельных агрегатов при диагностировании испраности форсунок топливной системы / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2012.

Оцінка стаціонарності вібраційних процесів паливної системи дизельних двигунів / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №54 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2222-0631

Перспективность FDM технологий в 3D печати / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2079-5459

Постановка задачи исследования вибрационного промышленного объекта / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Постановка задачи исследования гелиосистемы / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2011.

Построение математической модели тормозного привода автомобиля / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Правові та технічні аспекти енергетичного контролю стенду термоциклювання нагрівачів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2017.

Программирование на ассемблере / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Программирование на ассемблере / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2007.

Разработка и исследование алгоритма наблюдателя системы управления пресс-экструдерами масличных культур / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Розрахунок вимірювальних каналів вібрації для ідентифікації складних промислових агрегатів / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Механіко-технологічні системи та комплекси №52 - НТУ "ХПІ", 2015. ISSN 2411-2798

Розробка та дослідження алгоритма спостерігача системи управління прес-екструдерами маслянистих культур / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Система тестового контролю метрологічних характеристик технологічного процесу / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №29 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-083x

Статистическая модель бездемонтажного контроля погрешностей первичного измерительного преобразования измерительного преобразователя / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №15 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-083x

Стенд отладки микропроцессорных приборов / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-083x© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"