Работы автора: Savenkov A.S.

A calculation of physical and chemical properties of system is nitric acid – orthophosphotic acid - calcium nitrate –ammonium hydroxide / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Joint thermal decomposition of crystalline hydrate of nitrates of copper and chrome is in technology of catalysts / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"