Работы автора: Хрипунов Г.С.

108516 Спосіб виготовлення детектора ультрафіолетового випромінювання / , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

111320 Тонкоплівковий ємнісний перетворювач / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

127153 Спосіб виготовлення детектора ультрафіолетового випромінювання на основі наноструктур із оксиду цинку і срібла / , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2018.

33676 Світлодіодний освітлювач / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2008.

60406 Спосіб підвищення к.к.д. монокрист. кремнієвого фотоелектричного перетворювача / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

61927 Спосіб відновлювання плівкових сонячних елементів, що зазнали деградації / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

65024 Спосіб контролю проведення хлоридної обробки в плівкових фотоелектричних перетворювачах на основі CdS|CdTe / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

77613 Світлвипромінююча комірка / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

77670 Спосіб підвищення ККД кремнієвого фотоелектричного перетворювача з вертикальними діодними комірками / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

79800 Спосіб виготовлення гнучких фотоелектричних перетворювачів на основі CDTE / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2007.

94622 Світлодіодно-галогеновий освітлювач / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

99210 Спосіб отримання однофазних плівкових шарів кестеритів CU2ZNSNS4 в розбірному реакторі / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

Анализ темновых диодных характеристик пленочных солнечных элементов на основе CdTe / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2007.

Визначення питомого електричного опору однорідних напівпровідників і тонких напівпровідникових шарів / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2009.

Визначення типу, концентрації і рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2009.

Влияние длительного хранения и напряжения прямой полярности на кпд пленочных солнечных элементов на основе CdS/CdTe / , , , , , // Статті : № - Физика и техника полупроводников, 2011.

Влияние хлоридной обработки на структурные свойства пленок СdTe / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Вплив високотемпературного відпалу на структурні, оптичні та електричні властивості гетеросистеми ITO-SnO2 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2010.

Вплив хлоридної обробки на структурні властивості плівок СdTe / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Дослідження електронних параметрів і рекомбінаційних процесів в діодних напівпровідникових структурах за їх вольт-амперними, вольт-фарадними і амплітудно-часовими характеристиками / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2013.

Електричні та термоелектричні властивості плівок NIO:LI, виготовлених методом SILAR / , , , , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2018.

Електрохімічне осадження наноструктур оксиду цинку в імпульсному режимі / , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - , 2012.

Елементи інформатики / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Елементи інформатики / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Исследование кристаллической структуры CdTe / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2008.

Исследование пленочных гетеросистем Al/SnO2 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследование спектральной зависимости коэффициента собирания солнечных элементов при различных значениях напряжения смещения / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследования спектральных зависимостей фотоотклика при различных смещающих напряжениях / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2014.

Імпульсне електроосадження нановіскерів ZnO / , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2011.

Кристалічна структура та оптичні властивості тонких плівкок CdTe і CdS, отриманих методом магнетронного розпилення на постійному струмі / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2015.

Методичні вказівки "Елементи інформатики" до практичних занять з курсу "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Методичні вказівки "Елементи інформатики" до практичних занять з курсу "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Методичні вказівки "Робота в середовищі Windows" до самостійної роботи з курсу "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Методичні вказівки "Робота в середовищі Windows" до самостійної роботи з курсу "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Методичні вказівки "Робота з MS Word" до самостійної роботи з курсу "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Оптимізація плівок сульфіду кадмію, отриманих хімічними та вакуумними методами / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - , 2012.

Оптические свойства и кристаллическая структура плёнок cds, полученных термическим испарением / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2007.

Оптические свойства и кристаллическая структура пленок сульфида кадмия / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2008.

Оптичні властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом гарячої стінки / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2011.

Отримання та властивості тонких плівок СuІ / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2014.

Отримання тонких плівок CuI методом вакуумного резистивного випаровування / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2015.

Применение рефлекторов из ITO/Al для повышения эффективности монокристаллических кремниевых фотопреобразователей / , , , // Статті : № - Физика и техника полупроводников, 2009.

Профессор Б.Т.Бойко и его научная школа в области создания пленочных фотоэлектрических преобразователей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2015.

Размерный эффект, субструктура слоев и свойства солнечных элементов на основе CdS/CdTe / , // Статті : № - Альтернативная энергетика, 2009.

Разработка высоковольтной системы отбора мощности для фотоэлектрической станции / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2016.

Разработка плёночных электродов ITO для оптоэлектронных приборов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Разработка прозрачных плёночных электродов ZnO:Al та Sn02:Sb / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2009.

Робота в середовищі Windows / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Робота в середовищі Windows / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Робота з MS Word / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Робота з MS Word / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Розрахунок робочих параметрів високовольтної системи відбору потужності фотоелектричної станції / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2074-272Х

Розробка плівкових електродів ITO для оптоелектронних пристроїв / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Розробка прозорих плівкових електродів ZnO:Al та SnO2:Sb / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2009.

Синтез високогідрофобних наноструктурованих шарів цинк оксиду методом імпульсного електроосадження / , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2016.

Структура та оптичні властивості плівок CDS, отриманих методом магнетронного розпилення / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2017.

Структура та оптичні властивості полікристалічних базових шарів CdTE, одержаних магнетронним розпиленням, для гнучких сонячних елементів / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2018.

Структурні властивості плівок CdTe, отриманих вакуумними методами / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2009.

Структурные свойства сульфида кадмия, полученные вакуумно-термическим испарением / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2007.

Технологические аспекты хлоридной обработки тонких пленок теллурида кадмия / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2009.

Тонкие пленки CdTe, полученные методом магнетронного распыления на постоянном токе / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2016.

Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію / // Автореферати : Докторські - СПД ФО Бровін О.В., 2007.

Формування вакуумними методами шарів сульфіду кадмію для плівкових сонячних елементів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2013.© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"