Работы автора: Костик В.О.

111066 Спосіб комбінованої обробки сталевих виробів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

116116 Спосіб отримання твердого покриття на поверхні сталевих виробів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

116177 Спосіб дифузійного борування сталевих виробів / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

116178 Спосіб поверхневого зміцнення сталевих виробів / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117770 Спосіб поверхневого зміцнення титанових сплавів / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117775 Склад для борування сталевих виробів / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

33654 Склад для борування сталевих виробів / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.

42478 Склад для азотування сталевих та титанових виробів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.

Азотування легованої сталі у газовому середовищі / , // Міжнародні конференції : Литье: Металлургия. № - Запорожская торгово-промышленная палата, 2016.

Азотування легованої сталі у плазмі тліючого розряду / , // Міжнародні конференції : Литье: Металлургия. № - Запорожская торгово-промышленная палата, 2016.

Азотування сталі 38Х2МЮА в азотовмісній суміші з нанодисперсних порошків / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Алітування титанового сплаву ВТ3-1 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Аналіз дифузійних процесів насичення сталевих виробів при боруванні з нанодисперсної пасти / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Борування сталей у8 та у12 в нанодисперсних порошках для підвищення стійкості прес-форм лиття під тиском / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Вивчення зміни коефіцієнту дифузії вуглецю залежно від температури хіміко-термічної обробки сталі 20Х / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №26 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-5459

Визначення оптимальних параметрів середовища при низькотемпературній нітроцементації інструментів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Відновлення та підвищення стійкості штампів зі сталі 5ХНМ боруванням по нанотехнології / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Вплив азотування та борування на зміну розмірів зразків та зносостійкість сталей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - , 2012.

Вплив кількісної варіації нового азотовмісного середовища на властивості нітроцементованого шару сталі Р6М5 / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2013.

Вплив легувальних елементів на формування дифузійного шару при боруванні з нанодисперсних порошків / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Вплив нітроцементації на корозійну стійкість сталей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - , 2012.

Вплив технологічних параметрів азотування на формування дифузійного шару сталі 18Х2Н4МА / , , , // Студентські конференції : Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2008.

Вплив технологічних параметрів борування з обмазок при пічному нагріванні на формування дифузійного шару сталі 30Х13 / , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2010.

Вплив технологічних параметрів борування з обмазок при пічному нагріванні на формування дифузійного шару сталі 30Х13 / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження корозійної стійкості конструкційних сталей 08кп і 40х після ХТО / , , // Студентські конференції : Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2008.

Дослідження формування дифузійних шарів на легованих сталях при пічному боруванні з нанодисперсних паст / , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2009.

Зміцнення поверхневих шарів сталей методами хто в порошкових макро- та нанодисперсних середовищах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Зміцнення поверхневих шарів сталі 40х методом низькотемпературної нітроцементації / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Зміцнення поверхневого шару інструменту при низькотемпературній нітроцементації в порошковому середовищі / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Зміцнення поверхневого шару легованї сталі комплексною хіміко-термічною обробкою в порошкових середовищах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Исследование влияния параметров химикотермической обработки на процессы насыщения сплавов азотом / , , , // Студентські конференції : Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2007.

Математическая модель поверхностной твердости стали в зависимости от изменений технологических параметров ионного азотирования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Математическая модель поверхностной твердости стали после газового азотирования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Методы калориметрического анализа материалов / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2012.

Моделювання глибини боридного шару легованої сталі при насиченні з нанопасти / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Моделювання глибини боридного шару сталі 4Х5МФС при заміні тривалості борування по нанотехнології / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Механіко-технологічні системи та комплекси №40 - НТУ "ХПІ", 2014.

Низькотемпературна нітроцементація в порошковому середовищі як один із перспективних методів поверхневого зміцнення / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2015.

Низькотемпературна нітроцементація сталі 40Х в порошковому середовищі / , , // Студентські конференції : Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2014.

Новые функциональные материалы машиностроения, получаемые путем поверхностного упрочнения / , , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Перспективна нанотехнологія борування легованих сталей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Перспективная нанотехнология борирования легированных сталей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Перспективні методи поверхневого зміцнення / , // Міжнародні конференції : Литье: Металлургия. № - Запорожская торгово-промышленная палата, 2015.

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхні виробів методом борування нанодисперсними пастами / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Підвищення комплексу властивостей сталі 38Х2МЮА ефективним способом азотування / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2010.

Підвищення комплексу властивостей сталі 38Х2МЮА ефективним способом азотування / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2012.

Повышение эксплуатационных свойств поверхности изделий методом борирования нанодисперсными пастами / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Покращення властивостей титанових сплавів за допомогою нанодисперсних порошкових паст / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Порівняльний аналіз впливу газового та іонно-плазмового азотування на зміну структури і властивостей легованої сталі 30Х3ВА / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-5459

Прогресивний спосіб підвищення експлуатаційних властивостей поверхні титанового сплаву / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Прогрессивный метод повышения эксплуатационных свойств поверхности титанового сплава / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Розробка нового перспективного метода нітроцементації, який дозволяє усунути недоліки існуючих процесів ХТО / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Сучасний та перспективний метод покращення властивостей титанових сплавів / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2010.

Сучасний та перспективний метод покращення властивостей титанових сплавів / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2012.

Тепловые расчеты нагревательных устройств / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2012.

Формування дифузійних шарів сталі 16Х3НВФМБ під впливом нового порошкоподібного середовища при нітроцементації / , , // Студентські конференції : Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів № - НТУ "ХПИ", 2013.

Швидкісна низькотемпературна нітроцементація легованої сталі 16Х3НВФМБ / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Швидкісний метод нітроцементації легованої сталі / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-5459© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"