Работы автора: Кошельнік О.В.

71146 Обладнання для охолодження регенераторів скловарних печей / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2004.

71784 Ванна скловарної печі / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2004.

72079 Ванна для скловарної печі / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2005.

Аналіз ефективності використання теплоутилізаційного обладнання печей скловарного виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Вибір ефективних типів насадок регенеративних повітронагрівачів доменних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Визначення ефективності термодинамічних циклів водневих енергоперетворюючих установок / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №8 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-774x

Визначення коефіцієнтів конвективного теплообміну в насадках регенераторів плавильних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Використання водневих енергоперетворюючих систем в теплотехнологічних схемах промислових підприємств для використання скидної теплоти різного температурного потенціалу / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Використання низькопотенційних теплових ВЕР високотемпературних теплотехнологічних комплексів скляного виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Використання пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації теплових вер печей скловарного виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Використання скидної теплоти ванної скловарної печі / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Використання сучасних типів насадок повітронагрівачів доменних печей для підвищення ефективності їх роботи / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Водневий енергоперетворювальний комплекс з використанням пари систем випарного охолодження доменних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2016.

Вплив вогнетривкого матеріалу на теплотехнічні параметри роботи високотемпературного повітронагрівача скловарної печі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2015.

Вплив зміни режимних параметрів теплоносіїв на інтенсивність теплообміну в каналах теплоакомулюючих насадок регенераторів газополум’яних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Діагностика коефіцієнтів теплообміну у каналах теплоакумулюючих елементів регенераторів паливних печей з використанням нейромережевих моделей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Еколого-економічний аналіз ефективності використання альтернативних палив в автомобільному транспорті / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Застосування газотурбінних установок для комплексного використання вторинних енергоресурсів доменного виробництва з метою підвищення його енергоефективності / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Застосування методів термодинамічного аналізу процесів трансформації енергії в водневих енерготехнологічних системах / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2016.

Інтеграція водневих енергоперетворюючих систем в теплотехнологічні схеми доменного виробництва / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Комплексна система утілізаціїї вторинних енергоресурсів скловарного виробницва / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2018.

Металогідридна система водневого охолодження турбоелектрогенератора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Моделювання роботи регенеративних теплообмінних апаратів високотемпературних технологічних установок / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2015.

Моделювання роботи регенераторів печей коксохімічного виробництва / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Моделювання температурного стану теплоаккумулюючої насадки доменного повітронагрівача при циклічній зміні теплового навантаження / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Моделювання теплового стану високотемпературних регенеративних нагрівачів скловарних печей за допомогою нейронної мережі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Моделювання теплопереносу в насадці регенератора коксової печі / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Нестаціонарність потоку використання низькопотенційних вер печей скловарного виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2017.

Перспективи використання водневих утилізаційних систем в енерготехнологічних комплексах скловарного виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2017.

Перспективи використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2015.

Перспективи створення теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних установок з використанням когенераційних технологій / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - , 2012.

Підвищення ефективності роботи системи регенерації теплоти паливних скловарних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2017.

Підвищення ефективності тепловикористання на основі удосконалення параметричних характеристик системи регенерації скловарної печі / // Автореферати : Кандидатські - , 2002.

Підвищення техніко-економічної ефективності регенеративних повітронагрівачів доменних печей / , // Студентські конференції : Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання № - НТУ "ХПИ", 2010.

Постановка задачі оптимізації тривалості циклу нагрів – охолодження для регенераторів скловарних печей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Проблеми підвищення ефективності регенераторів полум’яних скловарних печей з нерухомою насадкою / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Прогнозування параметрів теплоносіїв регенератора скловарної печі нейронною мережею / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-774x

Прогнозування теплових режимів доменних регенеративних повітронагрівачів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Розрахунковий експеримент при оптимізації пластинчастого теплообмінника / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Розробка алгоритму та написання програми оптимізації пластинчастих теплообмінників / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Розробка високоефективних водневих енергоперетворюючих систем для генерації пікової потужності / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Розробка водневих енерготехнологічних комплексів для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловому секторі економіки України / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2015.

Розробка енергетичної установки з воднево-газотурбінним циклом / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2018.

Розробка інтегрованих металогідридних систем для утилізації низькопотенційної теплоти промислових теплотехнологічних комплексів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Розробка науково-технічних принципів створення тепловикористовуючих металогідридних систем / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №7 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2218-1849

Розробка схем металогідридних термосорбційних компресорів з регенерацією теплоти перехідних процесів та використанням низькопотенційних теплових енергоресурсів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Розробка та аналіз схем високоефективних водневих енергоперетворюючих установок / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-774x

Розробка та техніко-економічний аналіз енергозберігаючих заходів у доменному виробництві / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Розробка теоретичних основ створення енергоефективних теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних плавильних агрегатів з використанням когенераційних технологій / , , , , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Розробка утилізаційного енерготехнологічного комплексу з водневою турбоустановкою / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Сучасні тенденції в розвитку конструкцій регенеративних повітронагрівачів доменних печей / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"