Работы автора: Мордвінцева І.О.

Вплив на ресурсну міцність способів завдання граничних умов в перехідних процесах роботи дизеля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Експериментальне дослідження температурного стану поршня в перехідних процесах навантаження дизеля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Розрахунок температурного стану поршня в перехідних процесах роботи дизеля з урахуванням даних експериментального дослідження / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2018.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"