Работы автора: Абдулаев А.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия как открытой системы внутреннего и внешнего окружения / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2220-4784© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"