Работы автора: Laamanen R.V.

Conceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7782

Social responsibility of the elderly: conceptual summarizing of the issue and its contradictions / , // Міжнародні конференції : Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації № - НТУ "ХПІ", 2015.

Сonceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader / , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №40 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7812© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"