Работы автора: Маслій А.С.

Дослідження режимів роботи тепловоза ЧМЕ3 за допомогою імітаційної моделі / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Мікропроцесорний вентильно-індукторний електропривод стрілочного переводу моношпального типу / // Автореферати : Кандидатські № - , 2014.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"