Работы автора: Комова Г.В.

Communication in Science / , , , , , , , , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2004.

Важливість впровадження мультимедійних технологій в процес мовної підготовки майбутніх економістів в вищих навчальних закладах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2016.

До питання про зміст, структуру та цілі модульного лексико-граматичного практикуму з курсу «іноземна мова за професійним спрямуванням» / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2013.

З досвіду впровадження методики контролю якості знань / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2009.

Значение самостоятельной деятельности студентов для овладения профессиональной иноязычной компетенцией / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2009.

Из опыта внедрения контроля качества знаний / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2009.

Обучение иностранному языку с помощью учебных карт с проблемными заданиями / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2017.

Особливості викладання дисципліни «іноземна мова» в групах студентів з низьким рівнем володіння мовою / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2018.

Оценка уровня усвоения материала в рамках модуля / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2008.

Оцінювання рівня засвоення матеріалу в рамках модулю / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2008.

Проблемні методи навчання як інструмент формування загальних компетентностей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2017.

Проектная работа как вид отчетного семестрового задания студентов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2011.

Розвиток іншомовної мовленнєвої діяльності студентів на просунутому етапі навчання / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2018.

Смешанное обучение английскому языку студентов неязыковых вузов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук № - НТУ "ХПИ", 2015.

Сучасні методики організації самостійної навчальної діяльності студентів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2010.

Формирование коммуникативной грамматической компетенции с использованием принципов проблемно-ориентированного обучения / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2011.

Формирование лексической составляющей коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2011.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"