Работы автора: Колективна монографія

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ V. Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо – підприємницької діяльності. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІ. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІ. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІІ. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ І. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІV. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІ. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІІ. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІХ. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації. / // Монографії : № - НТУ "ХПИ", 2012.

Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці. Частина 2. / // Монографії : № - ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"