Работы автора: Опришкіна М.І.

Аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції для вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення / , , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2013.

Аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції для дробово-раціональних функцій перетворення / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №56 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-083x

Аналіз оцінки похибок нелінійності дробово-раціональних функцій перетворення / , // Студентські конференції : Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Використання стенда відладки мікропроцесорних приладів при розробці інформаційно-вимірювальних систем / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2008.

Дослідження метрологічних характеристик та розробка системи тестового контролю ВП з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.

Коректор коефіцієнта потужності / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2016.

Огляд методів тривимірного друку / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2016.

Оцінка похибки нелінійності при тестовому контролі / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №11 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-083x

Похибки нелінійності при тестовому контролі вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Похибки нелінійності при тестовому контролі вимірювальних перетворювачів з поліноміальними та дробово-раціональними ФП / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2010.

Похибки нелінійності при тестовому контролі термопар / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Світлодіодне освітлення – шлях до енергозбереження / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2018.

Система тестового контролю метрологічних характеристик технологічного процесу / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №29 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-083x

Тестовий контроль вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональною функцією перетворення / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2011.

Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення / // Автореферати : Кандидатські № - , 2013.

Тестові методи підвищення точності вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні - НТУ "ХПИ", 2011.

Технічне регулювання виготовлення коньячної продукції в Україні / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2017.

Цифровий вимірювач температури / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Цифровий електронний термометр / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2018.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"