Работы автора: Кошельник В.М.

Вибір раціональних дуттьових режимів блока регенераторів доменної печі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Визначення коефіцієнтів конвективного теплообміну в насадках регенераторів плавильних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Визначення теплової ефективності виробництва силікатної цегли при зміні температурного режиму автоклава / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №5 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2218-1849

Використання скидної теплоти ванної скловарної печі / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Выбор рациональных конструктивных параметров оптимально охлаждаемого стенового ограждения варочных бассейнов стекловаренных печей / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0821

Діагностика коефіцієнтів теплообміну у каналах теплоакумулюючих елементів регенераторів паливних печей з використанням нейромережевих моделей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Діагностика терміну служби вогнетривкої кладки басейну скловарної печі / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Дослідження енергоефективності використання когенераційних установок в доменному виробництві / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання / // Автореферати : Докторські - ФО-П Ізрайлєв Є.М., 2006.

Исследование энергоэффективности использования когенерационных установок в доменном производстве / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

К определению температурного поля в огнеупорной кладке варочного басейна стекловаренной печи / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0821

Компьютерная диагностика температурного состояния и прогнозирование ресурса огнеупорной кладки варочной зоны стекловаренной печи с воздушным охлаждением / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0821

Критерий эффективности для выбора оптимальной теплоизоляции варочного бассейна стекловаренной печи / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Математическое моделирование тепловых режимов блока доменных воздухонагревателей при ограниченной калорийности топливной смеси / , , // Студентські конференції : Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання № - НТУ "ХПИ", 2008.

Методика расчёта коррозионной стойкости огнеупорного бруса ванны стекловаренной печи в двумерной постановке / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Методика розрахунку корозійної стійкоскті вогнетривкого брусу ванни скловарної печі у двомірній постанов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Конвективний теплообмін при вільному русі повітря біля горизонтального трубопроводу» за курсом «Тепломасообмін» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2003.

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Конвективний теплообмін при вільному русі повітря біля горизонтального трубопроводу» за курсом «Тепломасообмін» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2003.

Методичні вказівки до практичних занять та лабораторної роботи «Визначення теплових втрат через ізоляцію елементів котельного устаткування» з курсу «Тепломасообмін» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2003.

Методичні вказівки до практичних занять та лабораторної роботи «Визначення теплових втрат через ізоляцію елементів котельного устаткування» з курсу «Тепломасообмін» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2003.

Моделювання температурного стану теплоаккумулюючої насадки доменного повітронагрівача при циклічній зміні теплового навантаження / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Моделювання теплових режимів регенераторів доменної печі з сучасними типами насадок / , , // Студентські конференції : Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання № - НТУ "ХПИ", 2010.

Моделювання теплопереносу в насадці регенератора коксової печі / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Научно – практические основы энергосберегающего термовакуумного процесса сушки дисперсных материалов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №70 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013.

Научно – технологические основы разработки энергосберегающей термовакуумной технологии непрерывного процесса сушки и измельчения дисперсных материалов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2014.

Научно-технические основы теплоэнергетических процессов термовакуумной сушки углеродных материалов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-774x

О возможности повышения энергоэкологических показателей плавильных агрегатов на основе усовершенствования систем водяного охлаждения / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №4 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 2078-5364

О использовании когенерационных технологий в доменном производстве / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Определение коэффициентов конвективного теплообмена в насадках регенераторов плавильных печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Особливості визначення витрати та температури продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №50 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-5459

Перспективи створення теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних установок з використанням когенераційних технологій / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - , 2012.

Підвищення ефективності нагрівання доменного дуття шляхом утилізації відхідних газів повітронагрівачів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Пластинчасті теплообмінні апарати підвищеної енергоефективності / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Пластинчатые теплообменные аппараты повышенной энергоэффективности / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Постановка задачи оптимизации длительности цикла нагрев – охлаждение регенераторов стекловаренных печей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Постановка задачи оптимизации тепловой изоляции варочной зоны стекловаренной печи с учётом динамики разрушения стенового бруса / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0821

Постановка задачі оптимізації тривалості циклу нагрів – охолодження для регенераторів скловарних печей / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Применение когенерационных установок в утилизационных схемах стекольного производства / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №8 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2218-1849

Применение математических моделей для диагностики технико–экономических параметров системы регенерации тепла высокотемпературных теплотехнологических установок / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №1 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 2078-5364

Примение нейросетевых моделей для прогнозирования интенсивности теплообмена в насадке регенеративного воздухонагревателя стекловаренной печи / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-5459

Про використання когенераційних технологій у доменному виробництві / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Прогнозирование температурного состояния и срока службы ограждения ванной стекловаренной печи / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №8 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-774x

Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-774x

Прогнозування теплових режимів доменних регенеративних повітронагрівачів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Прогнозування терміну служби вогнетривкого брусу у розплаві листового й тарного скла / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2011.

Разаработка методики расчёта температурных полей в боковых ограждениях стекловаренных печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Разработка инженерной методики расчета рациональных конструктивных параметров медных плитовых холодильников доменных печей с испарительным охлаждением / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Результаты расчёта длительности эксплуатации бокового ограждения ванной стекловаренной печи / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Розрахунок динамічних характеристик продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - , 2012.

Розробка і техніко-економічний анализ енергосберігаючих заходів у доменному виробництві / , // Студентські конференції : Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання № - НТУ "ХПИ", 2009.

Розробка інженерної методики для визначення раціональних конструктивних параметрів мідних плитових холодильників доменних печей з випарним охолодженням / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Розробка методики розрахунку температурних полів у бічних огородженнях скловарних печей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2008.

Розробка теоретичних основ створення енергоефективних теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних плавильних агрегатів з використанням когенераційних технологій / , , , , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Совершенствование конструктивных элементов системы охлаждения высокотемпературных агрегатовванного типа / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №2 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 2078-5364

Теоретические и экспериментальные исследования теплообменных процессов в пластинчатом испарителе / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування №5 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-774x

Термодинамічний аналіз вторинних енергоресурсів доменних повітронагрівачів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2010.

Техническое усовершенствование газопламенных печей машиностроительных предприятий / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2009.

Энергосберегающая термовакуумная сушка и измельчение бурого угля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження - НТУ "ХПИ", 2013.

Энергосберегающий метод подготовки твердого топлива к сжиганию / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №8 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2218-1849

Эффективный двухпараметрический метод определения степени реактивности турбинной ступени / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №1 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2076-004х© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"