Работы автора: Пильов В.О.

101536 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння з охолодженням / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101544 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

113642 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117744 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

37169 Двигун внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.

52654 Двигун внутрішнього згоряння / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

55032 Двигун внутрішнього згоряння / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

55738 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

56330 Установка для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії / , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

62273 Поршень двигуна внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

77208 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

78885 Спосіб охолодження поршня двигуна внутрішнього згоряння / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

80454 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2007.

96675 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2011.

96676 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2011.

97207 Двигун внутрішнього згоряння / , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2012.

Аналіз високочастотних коливань температури в поверхневому шарі поршня з теплоізолюючим покриттям / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Аналіз ефективності застосування економічних теоретичних моделей експлуатації тракторних дизелів для оцінки ресурсної міцності поршнів / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Аналіз систем масляного охолодження поршнів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Аналіз теплонапруженості поршня високофорсованого дослідного транспортного дизеля / , , , , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Аналіз шляхів інтенсифікації тепловідводу від поршня форсованого дизеля / , , , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2007.

Варіантні дослідження теплонапруженого стану гільзи циліндру / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Вибір граничних умов для розрахунку температурного стану поршня дизеля в САПР / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0066

Вплив на ресурсну міцність способів завдання граничних умов в перехідних процесах роботи дизеля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Вплив технологічного призначення двигуна на ресурсну міцність поршня / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Впровадження комплексної ділової гри у навчальний процес як шлях розвитку науково-технічної творчості студентів / , , , , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Двигуни внутрішнього згоряння. Т. 4. Основи САПР / , // Навчальні посібники : Підручник № - Харків, Прапор, 2004.

Дослідження впливу матеріалу гільзи швидкохідного дизеля на її температурний стан / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Експериментальне дослідження впливу регулювання теплового стану поршня на показники дизеля / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 0419-8719

Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Експериментальне дослідження температурного стану поршня в перехідних процесах навантаження дизеля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Експериментально–розрахункове дослідження впливу умов експлуатації автотракторних дизелів на ресурсну міцність їх поршнів / , , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2013.

Ефективне застосування комп’ютерної програми тестового контролю знань студентів / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0066

Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів на стадії їх проектування / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Загальі тенденції розвитку та шляхи удосконалення комп’ютерних технологій підтримки життєвого циклу ДВЗ / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 0419-8719

Застосуванні комплексу заходів щодо зменшення теплонапруженості поршня середньообертового транспортного дизеля / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Зменшення теплонапруженості поршня швидкохідного двигуна з врахуванням тривимірності теплонапруженого стану / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Ідентифікація несиметричних граничних умов 3-го роду поршня швидкохідного дизеля / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Комплексне керування робочим процесом та температурним станом поршня транспортного дизеля / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'зання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів" з дисципліни "Інформатика" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2006.

Методичні вказівки до лабораторних робіт №1, 2 «Розробка найпростішої програми мовою Паскаль» з дисципліни «Інформатика» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - , 2007.

Методичні вказівки до лабораторних робіт №5, 6 „Використання масивів при розв’язанні інженерних задач” / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2006.

Оптимізація техніко-економічних показників автомобільного дизеля з використанням функції бажаності Харінгтона / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0066

Оцінка впливу комплексу конструктивних та регулювальних параметрів дизеля чЧН12/14 на теплонапруженість і ресурсну міцність поршня / , , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Оцінка ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів різного технологічного призначення / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Оцінка ресурсної міцності поршня на різних швидкісних режимах роботи двигуна / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.

Підвищення економічності методу прогнозування ресурсної міцності поршнів двигунів енергетичних установок різного технологічного призначення / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Підвищення ефективності локального охолодження поршнів високофорсованих дизелів / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2008.

Підвищення ефективності метода конструктивної оптимізації поршня ДВЗ за сукупністю критеріїв його термонапруженості / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 0419-8719

Підвищення ефективності прогнозування ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охолодження / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Попередня оцінка температурного стану поршня з урахуванням нерівномірного тепловідведення в зоні верхнього кільця / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Прогнозування ресурсної міцності поршня легкомоторного авіаційного двигуна / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2013.

Розрахунково-експериментальна методика моделювання температурного стану поршня в перехідних процесах навантажень двигуна / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Розробка економічної моделі експлуатації тракторного дизеля в системі прогнозування ресурсної міцності деталей камери згоряння / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Розробка економічної моделі експлуатації тракторного дизеля в системі прогнозування ресурсної міцності деталей КС / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2010.

Розробка математичного забезпечення конструкторсько-технологічного проектування тонкостінних поршнів ДВЗ / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Розробка методики визначення граничних умов для зони верхнього кільця поршня швидкохідного двигуна / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Розробка напрямів підвищення ефективності масляного охолодження / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Синтез стаціонарних та нестаціонарних теоретичних моделей експлуатації тракторних дизелів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Спрощення математичної моделі температурного стану поршня при нестаціонарних навантаженнях дизеля / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Сукупність моделей оцінки ресурсної міцності поршнів форсованих дизелів в САПР / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Удосконалення методики визначення ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 0419-8719

Чисельна оцінка бажаності конструкцій поршнів швидкохідних дизелів / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2002. ISSN 0419-8719

Чисельне моделювання температурно-напруженого стану поршня при нестаціонарних навантаженнях / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"