Работы автора: Волонцевич Д.О.

102134 Багатоствольна пускова установка / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2013.

10741 Стенд для дослідження гусеничного рушія / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2005.

52238 Планетарна коробка передач / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

52241 Планетарна коробка передач / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

Автоматизація структурно-параметричного синтезу планетарних коробок передач транспортних засобів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Автоматизація структурно-параметричного синтезу планетарних коробок передач транспортних засобів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Алгоритм моделирования взаимодействия гусеничной ленты и ведущего колеса в процессе создания комплексной функциональной математической модели гусеничной машины / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №10 - Вестник НТУ "ХПИ", 2002. ISSN 2076-004х

Анализ электромагнитных процессов в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки современных автомобилей / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2074-272Х

Аналіз алгоритмів функціонування для системи стабілізації курсової стійкості військових колісних машин / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Бортовая планетарная коробка передач для основного танка / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми механічного приводу №36 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0791

Вибір електричного двигуна та параметрів редуктора для гібридного двопотокового механізму повороту гусеничної машини / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Вибір раціональної датчикової апаратури для системи стабілізації курсової стійкості військових колісних машин / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Вибір раціональної розбивки передаточних чисел коробки передач з точки зору найкращої динаміки розгону військових машин в різних дорожніх умовах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Визначення раціональної розбивки передаточних відношень коробки передач БТР-4 з точки зору найкращої динаміки розгону в різних дорожніх умовах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Використання комбінованих планетарних рядів при автоматизації структурно-параметричного синтезу планетарних коробок передач / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Використання комплексних моделей військових машин для аналізу навігаційних систем / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Возбуждаемые усилия в инструменте с прямым пропусканием тока для рихтовки кузовных панелей автомобилей / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автомобіле- та тракторобудування №8 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-6840

Выбордатчиковой аппаратуры для системы стабилизации курсовой устойчивости автомобиля / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0066

До питання про вибір передатних відношень бортових планетарних коробок передач гусеничних машин за критеріями динаміки та фіксованих радіусів повороту / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

До питання про ефективність застосування двох і трьох проміжних валів у співвісних непланетарних коробках передач для зменшення їх довжини / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми механічного приводу №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0791

Дослідження масогабаритних параметрів соосних непланетарних автомобільних коробок передач з одним, двома і трьома проміжними валами / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Дослідження масогабаритних соосних непланетарних автомобільних коробок передач / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2009.

Зависимость динамичности разгона БМ Оплот в различных дорожных условиях от способа разбивки передаточных отношений в бортовых планетарных коробках передач / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7766

Использование комплексных моделей военных машин для анализа навигационных систем / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Использование комплексных функциональных математических моделей военных гусеничных и колёсных машин для анализа точности работы автономных навигационных систем / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0066

Исследование массогабаритных параметров соосных непланетарных автомобильных коробок передач с одним, двумя и тремя промежуточными валами / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

К вопросу о выборе структуры электропривода типа мотор-колесо для колесного бронетранспортера / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

К вопросу о количественных критериях качества кинематических схем планетарных коробок передач / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0066

К вопросу определения нагрузочных режимов блокируемых и самоблокирующихся межколесных дифференциалов военных колесных машин / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

К вопросу оптимизации передаточных чисел планетарной коробки передач бронетранспортера БТР-4 / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7766

К вопросу расчета параметров шестеренчатого насоса для гидростатической блокировки межколесных дифференциалов военных колесных машин / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Методика комплексной оценки динамичности военных гусеничных и колесных машин на этапе структурно-параметрического синтеза их трансмиссий / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0066

Новое поколение функциональных материалов на основе нанопорошков диоксида циркония / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7766

Обзор и классификация существующих систем стабилизации курсовой устойчивости автомобиля / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7766

Обзор существующих автономных и интегрированных навигационных систем для армейских машин / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Обзор существующих автономных и интегрированных навигационных систем для армейских машин / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0066

Огляд існуючих автономних та інтегрованих навігаційних систем для армійських машин / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Определение механических параметров электропривода двухпоточного механизма поворота гусеничной машины / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7766

Основы классификации регулируемых механических зубчатых передач и некоторые вопросы их структурного синтеза / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7766

Основы классификации регулируемых механических зубчатых передач и некоторые вопросы их структурного синтеза Часть 1 / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7766

Особенности модульной структуры комплексных функциональных математических моделей машин наземного обеспечения полетов на базе тягача Т-155 / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0775

Оценка необходимой мощности двухпоточного механизма поворота гусеничной машины / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №22 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Оценка показателей динамичности армейских колесных машин и совершенства их трансмиссий по критерию максимального использования мощности двигателя / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0066

Оценка показателей динамичности колесных и гусеничных машин и совершенства их трансмиссий по критерию максимального использования мощности двигателя / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Оцінка необхідної потужності двопотокового механізму повороту гусеничної машини / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Оцінка показників динамічності колісних та гусеничних машин і досконалості їхніх трансмісій за критерієм максимального використання потужності двигуна / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Підвищення прохідності колісних машин та вирівнювання ресурсу агрегатів трансмісії шляхом введення статичного дисбалансу розподілу ваги між мостами / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7766

Разработка приводов машин на базе двухпараметрических зубчатых передач / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №10 - Вестник НТУ "ХПИ", 2002. ISSN 2076-004х

Расчёт полей в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки металлических покрытий автомобильных кузовов / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №3 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2074-272Х

Рациональный выбор параметров кинематической ветви двухпоточной гидрообъемно-механической трансмиссии транспортной машины / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2007.

Розробка алгоритмів функціонування для системи стабілізації курсової стійкості військових колісних машин / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.

Розробка електронної системи стабілізації курсової стійкості для багатовісних армійських машин з бортовою схемою розподілу потужності / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Синтез гидродинамической трансмиссии транспортной машины с использованием модели двигателя внутреннего сгорания с системой топливоподачи / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Синтез гидродинамической трансмиссии транспортной машины с использованием модели двигателя внутреннего сгорания с системой топливоподачи / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0066

Синтез гідродинамічної трансмісії транспортної машини з використанням моделі двигуна внутрішнього згоряння з системою паливоподачі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Синтез нової кінематичної схеми бортових планетарных коробок передач основного танку на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машини / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7766

Спосіб підвищення допустимої швидкості ведення вогню з ходу при русі бойової машини по пересіченій місцевості / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7766

Сравнение затрат мощности на перематывание в гусеничном обводе танка Т-72 методами численного и натурного эксперимента / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №38 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0066

Сравнительная оценка динамичности перспективного гусеничного многоцелевого транспортера-тягача с бортовой электромеханической трансмиссией / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Сравнительная оценка динамичности перспективного колесного бронетранспортера с электромеханической трансмиссией / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Сравнительный анализ криволинейного движения гусеничных машин с электромеханическими двухпоточными механизмами поворота / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Тенденции развития автомобильных систем зажигания / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0066

Тяговый баланс перспективного гусеничного многоцелевого транспортера–тягача с бортовой электромеханической трансмиссией / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Тяговый баланс перспективного колесного бронетранспортера с электромеханической трансмиссией / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Уточнення і доповнення кількістних критеріїв якості планетарних коробок передач / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Уточнення критерію оптимізації для раціонального вибору кількості і розбивки передаточних відношень коробки передач з точки зору найкращої динаміки розгону гусеничних та колісних машин в різних дорожніх умовах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"