Работы автора: Абдулкарим Адхам С.

Синтез симметричных моноацилглицеринов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-5459© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"