Работы автора: Абеленцева О.В.

Механізм кадрового забезпечення економіки України / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №64 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"