Работы автора: Березуцький В.В.

"Біологічний реактор" у робочій зоні металообробних підприємств / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №16 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-5459

111318 Універсальний пристрій для транспортування вантажів та людей / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

14645 Система поверхнево-зливової каналізації / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2006.

16294 Спосіб проведення тест-аналізу бактеріального ураження водних розчинів / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2006.

17651 Апарат електрохімічного очищення стічних вод / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2006.

24939 Пристрій для керування якісними показниками колоїдно-дисперсних систем / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

34249 Пересувна установка для миття та сушіння автомобілів з регенерацією мийних розчинів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.

49139 Мобільний пристрій для очищення та регенерації виробничих технологічних емульсій та розчинів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

Аналіз існуючого стану очисних споруд пункту збору нафти Юліївського родовища біля м. Харкова / , // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Безопасность жизнедеятельности / , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Безпека життєдіяльності. Часть 1. / , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Безпека життєдіяльності. Часть 2. / , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Безпека життєдіяльності. Часть 3. / , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Безпека життєдіяльності. Часть 4. / , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Безпека життєдіяльності. Часть 5. / , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Вирубка лісів на території України. Її вплив на навколишнє середовище / , // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Вплив полігонів ТПВ на навколишнє середовище / , // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Вступ до спеціальності / // Навчальні посібники : Курси лекцій № - Видавництво ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. ISSN 978-617-7188-93

Екологічна та професійна культури / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16а - Менеджмент та апарати природоохоронних технологій № - НТУ "ХПІ", 2018.

Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Механіко-технологічні системи та комплекси №21 - НТУ "ХПІ", 2015. ISSN 2411-2798

Збір та сортування відходів як один із засобів збереження стану довкілля / , // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Звіт голови громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» за 2015 рік / // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Звіт голови Харківської обласної громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» за 2013 рік / // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2013.

Звіт голови Харківської обласної громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» за 2014 рік / // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2014.

Ігрове проектування в студентських олімпіадах / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Інноваційні ділові ігри в олімпійськіх змаганнях студентів з безпеки життєдіяльності / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2220-4784

Кількісна та якісна оцінка екологічної безпеки водних емульсій та розчинів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів - НТУ "ХПИ", 2008.

Культура та ставлення людей до природи / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів № - НТУ "ХПИ", 2017.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 1-6) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 17-18) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 18-19) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 19) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р.7-15) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці".Додаток. / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Лабораторний практикум № - Факт, 2005.

Методичні вказівки щодо виконання розділа "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускній роботі (проекту) бакалавра для студентів економічного факультету із спеціальностей: промисловий маркетінг, контроль та аудіт / // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2002.

Методичні вказівки щодо виконання розділа "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускній роботі (проекту) бакалавра для студентів ІФ факультету / // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2002.

Методичні вказівки щодо виконання розділа "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускній роботі (проекту) спеціаліста для студентів економічного факультету із спеціальностей: промисловий маркетінг, контроль та аудіт / // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2002.

Методичні вказівки щодо виконання розділа "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускній роботі (проекту) спеціаліста для студентів інженерно-фізичного факультету / // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2002.

Наукове обґрунтування комплексу хімічних технологій інгібірування процесів трансформації водних технологічних середовищ / // Автореферати : Докторські - , 2011.

ОБЖД и охрана труда / , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

ОБЖД Охрана труда / , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

ОБЖД. Охрана труда / , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Освіта та місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища / , // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2014.

Основи охорони праці / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2007. ISSN 978-966-637-572

Основи охорони праці / , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - "Факт", 2007.

Охрана труда в отрасли / , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Питання природокористування / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів № - НТУ "ХПИ", 2016.

Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" / , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Факт, 2005.

Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» / , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - "Факт", 2005.

Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів вищих навчальних закладів / , , , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Навчальні посібники № - Видавництво «Факт», ТОВ «Навчальний друк», 2002. ISSN 966-637-396-3

Практичний коментар щодо Закону України "Про охорону праці" / // Навчальні посібники : Науково-практичний коментар № - Форт, 2009.

Практичний коментар щодо закону України «Про охорону праці» / // Статті : № - , 2009.

Програма, методичні вказівки і контрольні завдання за курсом "Безпека життєдіяльності" для студентів заочного навчання всіх спеціальностей / , , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2002.

Ризик не надання домедичної допомоги / // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах № - НТУ "ХПІ", 2015.

Сучасна криза і безпека діяльності людини / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів - НТУ "ХПИ", 2009.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"