Работы автора: Мартиненко Г.Ю.

Автоматизація проектування та аналізу динаміки турбодетандера на пружній основі / , // Студентські конференції : Математичне моделювання в механіці та системах управління № - НТУ "ХПИ", 2014.

Адекватність математичного моделювання динаміки роторів в магнітних підшипниках з використанням різних аналітичних моделей / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2014.

Аналіз динаміки ротора детандер-компресорного агрегату з магнітними підшипниками за допомогою різних скінченно-елементних моделей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2014.

Верифікація імітаційної моделі для дослідження динаміки роторів газотурбінної установки в активних магнітних підшипниках / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2018.

Визначення жорсткостних параметрів магнітних підшипників на постійних магнітах / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2008.

Визначення критичних швидкостей модельного ротора в пружних опорах за допомогою комп'ютерної системи інженерного аналізу / , // Студентські конференції : Математичне моделювання в механіці та системах управління № - НТУ "ХПИ", 2015.

Визначення магнітних сил в радіальних магнітних підшипниках на кільцевих постійних магнітах / , // Студентські конференції : Математичне моделювання в механіці та системах управління № - НТУ "ХПИ", 2015.

Демпферні елементи в роторних системах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2017.

Експериментальне визначення явищ роторної динаміки в системах з магнітними підшипниками / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2015.

Інтегрований програмний засіб скінченно-елементного моделювання динаміки ротора турбодетандера на пружних опорах / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2011.

Комп'ютерне моделювання динамічної поведінки ротора в комбінованому магнітному підвісі на основі нелінійних рівнянь руху / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2009.

Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Динаміка та міцність машин №57 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-9130

Особливості вимірювання вібропереміщень роторів в активних і пасивних магнітних підшипниках за допомогою комп'ютерної системи зборання й обробки даних / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2010.

Особливості чисельного визначення динамічних характеристик ротора газотурбінної установки в магнітних підшипниках / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2017.

Оцінка динамічної поведінки жорстких роторів у магнітних підшипниках з урахуванням нелінійних ефектів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2016.

Принципи організації баз даних для забезпечення учбового процесу на основі реляційних моделей / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2008.

Програмний засіб для моделювання та аналізу динаміки роторів відцентрових компресорів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2016.

Розрахунково-експериментальна методика визначення демпфуючих властивостей роторних систем / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах № - НТУ "ХПИ", 2018.

Розробка інтегрованного програмного засобу моделювання та аналізу коливань ротору на магнітних підшипниках / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2009.

Розробка методу вимірювання осьового положення ротора на керованих магнітних підшипниках за допомогою датчиків сили / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2009.

Створення інтегрованого програмного засобу для чисельного аналізу динаміки ротора детандер-компресора / , // Студентські конференції : Математичне моделювання в механіці та системах управління № - НТУ "ХПИ", 2013.

Уточнення спектру власних частот і критичних швидкостей обертання ротора ДКА за рахунок використання 3D-моделей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах - НТУ "ХПИ", 2012.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"