Работы автора: Пензова А.С.

Злиття та поглинання в Україні / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2013.

Особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах господарювання / , // Студентські конференції : ІI-ий Міжвузівський молодіжний науково- практичний форум: «Наука і освіта – запорука розвитку економіки» № - НТУ "ХПІ", 2014.

Роль внутреннего аудита при обеспечении экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности / , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Наука і освіта – запорука розвитку № - НТУ "ХПИ", 2013.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"