Работы автора: Абдурайимов Л.Н.

54398 Спосіб пошарової побудови виробів на базі вихідної тріангуляційної 3D моделі / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

Интегральные характеристики триангуляционных 3D моделей изделий / , , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Різання та інструмент в технологічних системах №80 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7405

Использование генетических алгоритмов при решении задач рационального размещения изделий на рабочей платформе генеративной установки формообразования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2009.

Критерии качества триангуляции 3D моделей промышленных изделий / , , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7499

Критерии качества триангуляции 3D моделей промышленных изделий / , , , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7499

Оценка степени сложности поверхностей промышленных изделий на основе анализа их триангуляционных моделей / , , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7677

Сравнительный анализ структуры временных затрат при создании изделий интегрированными генеративными технологиями / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.

Топологический анализ триангуляционных 3D моделей изделий / , , , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7677

Физические и технологические особенности генеративного создания изделий лазерной стереолитографией / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"