Работы автора: Пахомова І.В.

Визначення оптимального співвідношення 3х-компонентної суміші органічних розчинників в залежності від виходу олії зародків пшениці / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин - НТУ "ХПИ", 2012.

Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0767

Сучасні питання організації та обліку кредиторської заборгованості / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Наука і освіта – запорука розвитку № - НТУ "ХПИ", 2013.

Удосконалення системи обліку основних засобів / // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2013.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"