Работы автора: Мигущенко Р.П. *

Показаны документы с 16 по 30, всего найдено 66

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ теплофизической модели пресс-экструдеров масличных культур
; ;    2008
Студентські конференції »
Аналіз інформаційно-вимірювальних сигналів, що характеризують поточний стан динамічних промислових об’єктів
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз питань компенсації адитивних збкрень при діагностиці дизельних агрегатів
; ; ;    2012
Студентські конференції »
Аналіз припущень при побудові математичних моделей гальмівного приводу автомобіля
;    2014
Студентські конференції »
Вибір та аналіз інформаційної моделі гальмівного привода автомобіля
;    2013
Студентські конференції »
Використання вейвлет-перетворення для синтезу інформативних параметрів вимірювачів віброконтролю
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослiдженння методів бездемонтажного контролю точностi вимiрювальних перетворювачiв
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу систематичних похибок вимірювання на ризики функціональної діагностики
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження інформаційної моделі геліосистеми
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження параметрів тривимірних вейвлет-перетворень при вібродіагностиці стану динамічних об’єктів
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження системи управління вібраційним об’єктом
; ; ;    2013
Студентські конференції »
Застосування вейвлет-перетворення для обробки діагностичних вібраційних інформаційно-вимірювальних сигналів
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Информационные вейвлет-преобразования для контроля динамических объектов
; ; ;    2015
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Использование информационных технологий при идентификации показателей инновационных тракторных сельскохозяйственных шин категорий IF и VF
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Использование стенда отладки микропроцессорных приборов при разработке информационно-измерительных систем
; ; ;    2008

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"