Работы автора: Павлова В.Г. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 26

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Анализ параметров работы конденсационноохладительного узла при повышении температуры окружающего воздуха
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние продольной теплопроводности на динамические и статические характеристики пластинчатых теплообменных аппаратов
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Выбор оптимальной мощности энергетического оборудования котельной методом математического моделирования
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Выбор оптимальной мощности энергетического оборудования котельной методом математического моделирования
;    2017
Автореферати »
Закономірності теплообміну при упарюванні розчинів солей в випарному апараті зі стікаючою плівкою
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Застосування методів, що підвищують ефективність випарних апаратів
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комплексна система утілізаціїї вторинних енергоресурсів скловарного виробницва
; ;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Математическая модель горения топливных гранул в реторте котла
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Математическая модель динамики двухходового пластинчатого теплообменного аппарата с направляющими переходного короба для нагреваемого теплоносителя
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Метод численного анализа динамики двухходового теплообменного аппарата с направляющими в переходном коробе
; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Метод численного анализа рабочих характеристик поверхностей нагрева котлов-утилизаторов из плавниковых труб
; ; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Метод численного анализа теплового состояния мембранных поверхностей нагрева
; ; ; ;    2014
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Метод численного анализа теплового состояния мембранных поверхностей нагрева
; ; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Методи зниження інкрустації поверхні нагріву при випарюванні розчинів, що кристалізуються
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання роботи регенеративних теплообмінних апаратів високотемпературних технологічних установок
; ;    2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"