Работы автора: Кошельнік О.В. *

Показаны документы с 31 по 45, всего найдено 54

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Перспективи використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Перспективи створення теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних установок з використанням когенераційних технологій
; ; ; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підвищення ефективності роботи системи регенерації теплоти паливних скловарних печей
;    2017
Автореферати »
Підвищення ефективності тепловикористання на основі удосконалення параметричних характеристик системи регенерації скловарної печі
   2002
Студентські конференції »
Підвищення техніко-економічної ефективності регенеративних повітронагрівачів доменних печей
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Постановка задачі оптимізації тривалості циклу нагрів – охолодження для регенераторів скловарних печей
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проблеми підвищення ефективності регенераторів полум’яних скловарних печей з нерухомою насадкою
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Прогнозування параметрів теплоносіїв регенератора скловарної печі нейронною мережею
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Прогнозування теплових режимів доменних регенеративних повітронагрівачів
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розрахунковий експеримент при оптимізації пластинчастого теплообмінника
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка алгоритму та написання програми оптимізації пластинчастих теплообмінників
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка високоефективних водневих енергоперетворюючих систем для генерації пікової потужності
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка водневих енерготехнологічних комплексів для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловому секторі економіки України
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка енергетичної установки з воднево-газотурбінним циклом
   2012

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"