Работы автора: Кошельнік О.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 54

Патенти і винаходи »
71146 Обладнання для охолодження регенераторів скловарних печей
; ;    2004
Патенти і винаходи »
71784 Ванна скловарної печі
; ; ;    2004
Патенти і винаходи »
72079 Ванна для скловарної печі
; ;    2005
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз ефективності використання теплоутилізаційного обладнання печей скловарного виробництва
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вибір ефективних типів насадок регенеративних повітронагрівачів доменних печей
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення ефективності термодинамічних циклів водневих енергоперетворюючих установок
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення коефіцієнтів конвективного теплообміну в насадках регенераторів плавильних печей
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання водневих енергоперетворюючих систем в теплотехнологічних схемах промислових підприємств для використання скидної теплоти різного температурного потенціалу
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання низькопотенційних теплових ВЕР високотемпературних теплотехнологічних комплексів скляного виробництва
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації теплових вер печей скловарного виробництва
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання скидної теплоти ванної скловарної печі
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання сучасних типів насадок повітронагрівачів доменних печей для підвищення ефективності їх роботи
   2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Водневий енергоперетворювальний комплекс з використанням пари систем випарного охолодження доменних печей
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив вогнетривкого матеріалу на теплотехнічні параметри роботи високотемпературного повітронагрівача скловарної печі
;    2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"