Работы автора: Чорна Н.А. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 21

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз ефективності енергоперетворення в металогідридних елементах водневих комплексів
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз ефективності перетворення енергії в металогідридних елементах водневих теплотехнологічних комплексів
   2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз термодинамічних процесів в тепловикористовуючих металогідридних установках при наявності температурного гістерезису
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз термодинамічної ефективності водневих енергоперетворюючих установок
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення ефективності термодинамічних циклів водневих енергоперетворюючих установок
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення оптимальних режимів роботи металогідридних систем зберігання водню
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання газозберігаючої системи приготування теплоносія для опалення та гарячого водопостачання житлових будинків
   2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Втілення комплексних енерготехнологій – шлях до вирішення проблем енергозбереження
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу кінетичного фактору на процес тепломасопереносу при взаємодії водню з інтерметалідами вметалогідридних системах
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Методика створення математичної моделі інтегрованих водневих металогідридних систем для утилізації низькопотенційної теплоти
   2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підвищення ефективності металогідридних елементів систем зберігання водню
   2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка високоефективних водневих енергоперетворюючих систем для генерації пікової потужності
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка водневих енерготехнологічних комплексів для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловому секторі економіки України
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка енергоперетворюючих схем турбоустановок з використанням низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка інтегрованих металогідридних систем для утилізації низькопотенційної теплоти промислових теплотехнологічних комплексів
;    2011

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"