Работы автора: Матвєєнко В.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16

Патенти і винаходи »
77208 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння
; ; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
96675 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння
; ; ; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
96676 Поршень для двигуна внутрішнього згоряння
; ;    2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз ефективності застосування економічних теоретичних моделей експлуатації тракторних дизелів для оцінки ресурсної міцності поршнів
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз шляхів інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зменшення теплонапруженості поршня швидкохідного двигуна з врахуванням тривимірності теплонапруженого стану
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Ідентифікація несиметричних граничних умов 3-го роду поршня швидкохідного дизеля
; ; ; ;    2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Оцінка впливу комплексу конструктивних та регулювальних параметрів дизеля чЧН12/14 на теплонапруженість і ресурсну міцність поршня
; ; ; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оцінка ресурсної міцності поршня на різних швидкісних режимах роботи двигуна
;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Оцінка температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром нагару
; ; ; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Підвищення економічності методу прогнозування ресурсної міцності поршнів двигунів енергетичних установок різного технологічного призначення
; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Підвищення ефективності прогнозування ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів
; ;    2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Попередня оцінка температурного стану поршня з урахуванням нерівномірного тепловідведення в зоні верхнього кільця
; ; ;    2010
Автореферати »
Прогнозування ресурсної міцності поршнів форсованих швидкохідних дизелів у САПР
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка напрямів підвищення ефективності масляного охолодження
; ; ;    2010

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"