Работы автора: Каратєєв А.М. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 22

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Неізоціанатні» полігідроксиуретани з сировинної бази рослинного походження
; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
95138 Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей
; ; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз методів знебарвлення природніх бентонітів
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вдосконалення методу синтезу циклокарбонату на основі фурфурилгліцидного етеру
; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вуглецеві наноструктури – модифікатори водно-дисперсійних стирол-акрилових матеріалів
; ; ; ; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу адсорбційних пігментних лаків на властивості фосфатмодифікованого монтморилоніту
; ; ; ;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу соінтеркаляції при синтезі перспективних протикорозійних пігментів
; ; ; ;    2018
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження кінетики полімеризації нових поліфункціональних мономерів на основі фурфурилгліцидного етеру
; ; ;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження процесу інтеркаляції четвертинних алкіламонійних солей у матрицю монтморилоніту
; ;    2017
Студентські конференції »
Дослідження процесу оксиполімеризації за участі нанокомпозитів монтморилоніту
; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження процесу очищення природніх бентонітових глин
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження фізико-механічних властивостей нової фарби для дорожньої розмітки
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Захисні властивості лакофарбових матеріалів на основі вибіленого бентоніту
; ;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Кінетичні дослідження cинтезу фурфурилокси-пропілциклокарбонату за атмосферних умов
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Механізм протикорозійної дії фосфатмодифікованого монтморилоніту
; ; ;    2018

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"