Работы автора: Карягін І.М. *

Показаны документы с 1 по 10, всего найдено 10

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив температури стінок камери згоряння на процеси випаровування й вигоряння палива в дизелі
; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив умов подачі водопаливної емульсії на робочий процес дизеля
; ;    2017
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння
; ; ; ; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експериментальні безмоторні дослідження електронного регулятора дизеля
; ; ; ;    2017
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості робочого процесу дизеля при використанні водопаливної емульсії
;    2016
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Оцінка впливу комплексу конструктивних та регулювальних параметрів дизеля чЧН12/14 на теплонапруженість і ресурсну міцність поршня
; ; ; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня
; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Результати ідентифікації робочого процесу двигуна з поршнями з корундовим шаром
; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Удосконалення врахування впливу тангенційного вихоря робочого тіла на розвиток паливного струменя
; ;    2014

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"