Работы автора: Годлевський М.Д. *

Показаны документы с 1 по 5, всего найдено 5

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Застосування GRID-технології та генетичних алгоритмів для задачі складання розкладу в ВУЗі
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Математична модель вибору виконавців проектів при розподіленій розробці програмного забезпечення на основі багатокритеріальної оптимізації
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підходи до вирішення задачі синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка бібліотеки паралельних генетичних алгоритмів orapga для роботи в MPI-середовищі
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка та налаштування паралельних генетичних алгоритмівдля розв’язання задачі створення розкладу занять вузу на основі GRID-системи
;    2010

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"