Работы автора: Симонова А.А. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 22

Патенти і винаходи »
57966 Спосіб визначення допустимої швидкості різання при механічній обробці субмікро- та нанокристалічних металів
; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
58763 Спосіб формування біоінертного покриття на імплантатах із титану та його сплавів
; ; ;    2011
Автореферати »
Визначення раціональних параметрів лезової обробки субмікрокристалічних металів для збереження початкових властивостей заготовок
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Влияние механической обработки на микротвердость заготовок из титана с субмикрокристаллической структурой, полученных интенсивной пластической деформацией
; ;    2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Выбор оптимальных параметров механической обработки металлов с нано- и субмикрокристаллической структурой
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зміни властивостей металів з наноструктурою під дією теплових та часових факторів у процесі механічної обробки
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Изменение свойств металлов с наноструктурой под действием тепловых и временных факторов в процессе механической обработки
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Изучение стабильности субмикрокристаллической структуры титана в процессе механической обработки
; ;    2016
Студентські конференції »
Методика моделирования динамики распространения тепловых полей в обробатываемой заготовке при лезвийной обработке
; ;    2009
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Моделирование распределения температурных полей в обрабатываемой заготовке из субмикрокристаллического титана
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Нанокристаллические материалы конструкционного назначения
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Нанопокриття для медицини: перспективи та проблеми
; ;    2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Новые технологии взрывного плакирования и упрочнения
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Обрабатываемость металлов с субмикро- и нанокристаллической структурой
; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обрабатываемость резанием титанового субмикрокристаллического сплава ВТ6
   2015

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"