Работы автора: Комова Г.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 17

Навчальні посібники »
Communication in Science
; ; ; ; ; ; ; ;    2004
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Важливість впровадження мультимедійних технологій в процес мовної підготовки майбутніх економістів в вищих навчальних закладах
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про зміст, структуру та цілі модульного лексико-граматичного практикуму з курсу «іноземна мова за професійним спрямуванням»
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
З досвіду впровадження методики контролю якості знань
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Значение самостоятельной деятельности студентов для овладения профессиональной иноязычной компетенцией
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Из опыта внедрения контроля качества знаний
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Обучение иностранному языку с помощью учебных карт с проблемными заданиями
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості викладання дисципліни «іноземна мова» в групах студентів з низьким рівнем володіння мовою
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оценка уровня усвоения материала в рамках модуля
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оцінювання рівня засвоення матеріалу в рамках модулю
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проблемні методи навчання як інструмент формування загальних компетентностей
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проектная работа как вид отчетного семестрового задания студентов
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розвиток іншомовної мовленнєвої діяльності студентів на просунутому етапі навчання
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Смешанное обучение английскому языку студентов неязыковых вузов
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Сучасні методики організації самостійної навчальної діяльності студентів
;    2010

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"