Работы автора: Линник О.І. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 31

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення структури та оцінка обсягів тіньової економіки в Україні
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виявлення основних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємсва
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Ефективність відтворення та використання основних засобів
;    2011
Міжнародні конференції »
Застосування міжнародного досвіду підготовки звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Звіт про власний капітал: порядок складання та шляхи удосконаленя
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Мотивація праці в сучасних умовах розвитку економіки
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Науково-практичні основи аудиту і контролю: вітчизняна та міжнародна практика формування, перспективи розвитку
;    2013
Студентські конференції »
Негативні наслідки введення автоматичного режиму подання звітності – «Єдиного вікна»
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Необхідність удосконалення системи адміністрування податків та зборів
;    2010
Міжнародні конференції »
Облік дебіторської заборгованості: зарубіжний досвід
;    2014
Міжнародні конференції »
Облік прибутку підприємства та заходи щодо його збільшення
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Облік прибутку та визначення резервівзабезпечення прибутковості підприємства
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Облік та оцінка резервів зростання прибутку промислового підприємства
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Огляд ринку аудиторських послуг в Україні
;    2010

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"