Работы автора: Ларка А.М. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз методів вивчення поведінки витрат
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз традиційних методів розподілу непрямих витрат та пропозиції щодо їх удосконалення
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Бюджетування як інструмент удосконалення системи управління витратами на підприємстві
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення функцій загальновиробничих витрат
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Впровадження системи управління витратами на якість продукції в загальну систему управління витратами підприємства
   2011
Міжнародні конференції »
Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття «Витрати»
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологічні підходи до визначення собівартості та ціни одиниці машинобудівної продукції
   2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Нові підходи до визначення собівартості продукції
; ;    2009
Студентські конференції »
Оцінка ефективності управління економічними витратами
;    2012
Міжнародні конференції »
Послідовність заходів щодо впровадження системи управління витратами підприємства
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розробка і впровадження ефективної системи управління затратами як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Удосконалення методів калькулювання собівартості продукції
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Удосконалення методів розподілу непрямих витрат
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Управління витратими підприємства в умовах інфляції
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Управління запасами готової продукції на складі підприємства
; ;    2011

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"