Работы автора: Губський С.О. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 17

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вдосконалення апаратної бази тензометричного контролю кранових металоконструкцій
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив місця розташування точок магнітного контролю на показання коерцитивної сили
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив параметрів механізму пересування мостового крана на напружено-деформований стан його металоконструкції
;    2011
Студентські конференції »
Вплив роботи системи -ходове колесо-підкранова рейка- на залишковий ресурс кранів
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив товщини металу на показники коерцитивної сили
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Засоби бездротового тензометричного контролю стану підйомних кранів
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комплексний метод визначення експлуатаційної придатності кранових металоконструкцій
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Магнітно-коерцитивний контроль напружено-деформованого стану валів та вісей
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Метод приведення показань різних структуроскоопів типу КРМ-ЦК-2М до одного
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика прогнозування ресурсу металоконструкцій вантажопідйомних машин магніто-коерцитивним методом
;    2010
Навчальні посібники »
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Вантажо-підйомні машини"
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Питання модернізації електроприводів і систем керування кранів
; ;    2011
Навчальні посібники »
Програма, методичні вказівки і контрольні завдання до курсу "Будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ"
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Спрощення розрахунків для оцінки та прогнозування технічного стану металоконструкцій кранів
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"