Работы автора: Харченко М.М. *

Показаны документы с 1 по 8, всего найдено 8

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Виготовлення прекурсорів міді, індію та селену для створення сонячних батарей на основі CIS
; ; ; ; ; ; ;    2012
Навчальні посібники »
Визначення типу, концентрації і рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках
; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Електроосадження тонких плівок прекурсорів для сонячних батарей на основі CIS
; ; ; ; ; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зміна властивостей тонких плівок халькогенідів кадмію при «хлоридній» обробці
; ;    2009
Студентські конференції »
Отримання та властивості тонких плівок СuІ
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Структура та оптичні властивості плівок CDS, отриманих методом магнетронного розпилення
; ; ;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Структура та оптичні властивості полікристалічних базових шарів CdTE, одержаних магнетронним розпиленням, для гнучких сонячних елементів
; ; ;    2018
Студентські конференції »
Структурні властивості плівок CdTe, отриманих вакуумними методами
; ;    2009

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"