Работы автора: Гаврись М.О. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 20

Міжнародні конференції »
Аналіз впливу нестабільності валютних курсів на процеси відтворення основних засобів вітчизняних підприємств
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз впливу факторів нестабільності на процеси відтворення основних засобів підприємств
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Концепція створення центрів адміністративних послуг на міжнародних промислових підприємствах
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методи віднесення амортизаційних відрахувань на собівартість продукції
;    2009
Міжнародні конференції »
Модернізація основних фондів як один з основних інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств України
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Недоліки класифікації основних засобів у податковому кодексі України
   2013
Міжнародні конференції »
Огляд нововведень у правилах податкового обліку основних засобів за 2015 рік
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оновлення основних фондів вітчизняних підприємств в умовах світової фінансової кризи
   2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості амортизації переоцінених необоротних активів у податковому обліку
   2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості амортизації при проведенні капітального ремонту або модернізації основних засобів
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості зносу та амортизації об’єктів четвертої групи основних фондів підприємств
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості організації внутрішніх систем контролю у сфері обліку
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінка оновлення основних засобів за рахунок позикових коштів
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Порівняльний аналіз українського та російського амортизаційного законодавства
   2011

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"