Работы автора: Кондрашов С.І. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 63

Патенти і винаходи »
31487 Спосіб формування тестового сигналу для контролю динамічних характеристик вимірювальних каналів
; ; ;    2000
Патенти і винаходи »
45037 Спосіб вимірювання температури термопарою та пристрій для його здійснення
; ;    2002
Патенти і винаходи »
47682 Медична система контролю балансу ваги
; ; ;    2010
Патенти і винаходи »
53495 Спосіб виготовлення котушок змінної індуктивності
; ;    2010
Патенти і винаходи »
54911 Вбудована система калібрування цифрових термометрів
; ;    2003
Патенти і винаходи »
85637 Пристрій для контролю лазерної системи виміру геометричних розмірів та якості поверхні деталей
; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
86669 Спосіб формування тестових сигналів для контролю динамічних характеристик вимірювальних каналів
; ;    2009
Патенти і винаходи »
90802 Спосіб визначення теплоємності металів
; ;    2014
Патенти і винаходи »
90803 Спосіб неруйнівного фотографічного контролю металів
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз динамічної складової похибки вимірювання температури при здійсненні реперного реляційно-різницевого контролю МХ ТЕП
;    2011
Студентські конференції »
Аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції для вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції для дробово-раціональних функцій перетворення
;    2008
Студентські конференції »
Бездемонтажні методи контролю та корекції метрологічних характеристик первинних вимірювальних перетворювачів
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вивчення впливу методів підвищення точності засобів вимірювальної техніки
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення оптимальних параметрів астатичної системи з метою забезпечення мінімуму динамічної похибки апаратом теорії нечітких множин
; ;    2010

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"