Работы автора: Кошельник В.М. *

Показаны документы с 31 по 45, всего найдено 60

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Перспективи створення теплоутилізаційних комплексів на базі високотемпературних установок з використанням когенераційних технологій
; ; ; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підвищення ефективності нагрівання доменного дуття шляхом утилізації відхідних газів повітронагрівачів
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Пластинчасті теплообмінні апарати підвищеної енергоефективності
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Пластинчатые теплообменные аппараты повышенной энергоэффективности
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Постановка задачи оптимизации длительности цикла нагрев – охлаждение регенераторов стекловаренных печей
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Постановка задачи оптимизации тепловой изоляции варочной зоны стекловаренной печи с учётом динамики разрушения стенового бруса
;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Постановка задачі оптимізації тривалості циклу нагрів – охолодження для регенераторів скловарних печей
; ;    2008
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Применение когенерационных установок в утилизационных схемах стекольного производства
; ; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Применение математических моделей для диагностики технико–экономических параметров системы регенерации тепла высокотемпературных теплотехнологических установок
; ;    2004
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Примение нейросетевых моделей для прогнозирования интенсивности теплообмена в насадке регенеративного воздухонагревателя стекловаренной печи
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Про використання когенераційних технологій у доменному виробництві
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Прогнозирование температурного состояния и срока службы ограждения ванной стекловаренной печи
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Прогнозування теплових режимів доменних регенеративних повітронагрівачів
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Прогнозування терміну служби вогнетривкого брусу у розплаві листового й тарного скла
; ;    2011

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"