Работы автора: Гавриленко С.Ю. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 49

Студентські конференції »
Анализ эффективности фильтрации неблагоприятного сетевого трафика с использованием комплексных систем
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Антивирусный сканер обнаружения признаков в PE-структуре
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання граматик передування для побудови синтаксичних аналізаторів
;    2014
Студентські конференції »
Використання граматики операторного передування для побудови синтаксичного аналізатора транслятора
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання ідентіфікаційних карт процесів для виявлення шкідливого програмного забезпечення
;    2018
Студентські конференції »
Динамическая генерация кода с использованием деревьев трасс. Постановка проблем
;    2010
Студентські конференції »
Дослідження основних принципів побудови трансляторів
; ;    2014
Студентські конференції »
Дослідження сучасних методів управління контентом сайту
;    2015
Студентські конференції »
Евристичний аналізатор комп’ютерних вірусів на основі метода Мамдані
;    2015
Автореферати »
Закономірності абсорбції сірководню із газів содового виробництва на провальних тарілках
   2001
Міжнародні конференції »
Использование Static Single Asssignment формы для оптимизации машинного кода приложения
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование языка XML для промежуточного представления программы
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование методов получения оптимального программного кода
;    2013
Студентські конференції »
Исследование методов построения эвристических анализаторов вредоносного программного обеспечения с использованием алгоритма Сугено
;    2015
Студентські конференції »
Исследование уязвимостей сайтов
;    2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"