Работы автора: Рубцова В.В. *

Показаны документы с 1 по 13, всего найдено 13

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про вивчення інтернаціональної лексики у рамках дисципліни «іноземна мова за професійним спрямуванням»
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про відповідність технології контролю рівня іншомовної компетенції певній педагогічній меті
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про зміст, структуру та цілі модульного лексико-граматичного практикуму з курсу «іноземна мова за професійним спрямуванням»
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
З досвіду впровадження методики контролю якості знань
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Из опыта внедрения контроля качества знаний
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Использование методики проблемного обучения при изучении темы «Порядок слов английского предложения»
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оценка уровня усвоения материала в рамках модуля
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оцінювання рівня засвоення матеріалу в рамках модулю
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проблемні методи навчання як інструмент формування загальних компетентностей
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проектная работа как вид отчетного семестрового задания студентов
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Сучасні методики організації самостійної навчальної діяльності студентів
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формирование коммуникативной грамматической компетенции с использованием принципов проблемно-ориентированного обучения
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формирование лексической составляющей коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей
;    2011

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"