Работы автора: Артеменко Н.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 25

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Активізація процесів злиття та поглинання на сучасному етапі
;    2013
Міжнародні конференції »
Внутрішній аудит: основи та перспективи розвитку в Україні
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємсва
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Економічна сутність виробничих запасів
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Злиття та поглинання в Україні
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комплексний підхід до створення системи безпеки на підприємсві
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Контроль якості аудита в Украіні відповідно до міжнародних стандартів
   2010
Міжнародні конференції »
Концептуальні засади економічної безпеки
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Напрями реформування системи бюджетного обліку в Україні
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Напрямки реформування бюджетного обліку
   2012
Міжнародні конференції »
Некоторые особенности учета основных средств предприятия согласно П(С)БУ, МСФО, ГААП США
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Нематеріальні активи: основи бухгалтерського обліку та оцінки
;    2015
Міжнародні конференції »
Нематеріальні активи: теоретичні аспекти сутності і обліку
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Облік і контроль запасів вбюджетних установах України
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Облік у бюджетних установах: проблеми реформування та напрями їх вирішення
   2015

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"