Работы автора: Рета М.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 35

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Алгоритм прийняття рішень при інвестуванні інноваційних проектів
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Алгоритм принятия решений при инвестировании инновационных проектов
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Амортизація: економічна сутність та відображення вбухгалтерському обліку
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз методик оцінки фінансового стану підприємства
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Баланс підприємства: проблеми складання
;    2017
Міжнародні конференції »
Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Бухгалтерський облік в контексті світових тенденцій
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства
;    2013
Міжнародні конференції »
Дослідження факторів впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств України
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність і недоліки впровадження
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: обліковий аспект
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Логістичні витрати в системі обліку підприємства
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Методика аудиту операцій з основними засобами
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Приниципи формування транспарентної фінансової звітності
   2018

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"