Работы автора: Фальченко О.О. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 22

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання аналізу фінансової звітності та розрахунку на її основі показників фінансового стану підприємства
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Актуальність впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності
   2016
Міжнародні конференції »
Бухгалтерський облік та аудит форс-мажорних обставин
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Відмінності між складовими кошторису бюджетних установ
;    2017
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інтенсивнеі екстенсивне використання ресурсів як джерело ефективності виробничої системи
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Конкурентоспроможність як складова економічної безпеки підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моніторинг управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
   2014
Міжнародні конференції »
Необхідність стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Організація внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості формування фінансових результатів
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Планування показників активу і пасиву балансу
   2018
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Порядок обліку фінансових результатів діяльності підприємства та шляхи його удосконалення
;    2015
Міжнародні конференції »
Проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємства
;    2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розвиток аудиту в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"