Работы автора: Мартиненко Г.Ю. *

Показаны документы с 16 по 22, всего найдено 22

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Принципи організації баз даних для забезпечення учбового процесу на основі реляційних моделей
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Програмний засіб для моделювання та аналізу динаміки роторів відцентрових компресорів
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розрахунково-експериментальна методика визначення демпфуючих властивостей роторних систем
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка інтегрованного програмного засобу моделювання та аналізу коливань ротору на магнітних підшипниках
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розробка методу вимірювання осьового положення ротора на керованих магнітних підшипниках за допомогою датчиків сили
; ;    2009
Студентські конференції »
Створення інтегрованого програмного засобу для чисельного аналізу динаміки ротора детандер-компресора
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Уточнення спектру власних частот і критичних швидкостей обертання ротора ДКА за рахунок використання 3D-моделей
;    2012

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"