Работы автора: Тульський Г.Г. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 35

Патенти і винаходи »
107400 Електролізер для одержання водню з води
; ; ; ;    2016
Патенти і винаходи »
10994 Спосіб виготовлення електрода для електрохімічних процесів
; ; ;    2005
Патенти і винаходи »
115711 Спосіб електросинтезу водню з анодним деполяризатором
; ; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
129049 Спосіб електрохімічного перероблення відходів твердих вольфрам-кобальтових сплавів
; ;    2018
Патенти і винаходи »
129835 Електроліт для електрополірування срібла
; ; ;    2018
Патенти і винаходи »
46417 Спосіб реставрації платиноїдного каталізатора
; ; ; ; ;    2009
Патенти і винаходи »
63022 Спосіб осадження електрохімічних покрить на сплави титану
; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
63748 Каталітичний реактор окиснення токсичних та вибухонебезпечних газових викидів монооксиду вуглецю, водню, альдегідів і вуглеводів
; ;    2011
Патенти і винаходи »
95576 Металоксидний електрод порівняння неполяризований
; ; ;    2014
Студентські конференції »
Аналіз методів одержання Zr з ZrO2
;    2013
Автореферати »
Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин
   2007
Студентські конференції »
Вдосконалення електрохімічного способу одержання гіпохлориту натрію
;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вдосконалення технології одержання плюмбумдвооксидного покриття з лужних електролітів
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние состава композиционного оксидного анодного материала на его свойства
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив рн на кінетику анодного процесу при електролізі водного розчину хлориду натрію
; ; ;    2011

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"