Работы автора: Міхедькіна О.Й. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16

Патенти і винаходи »
46050 5 - R - Тіофен - 2 - карбоновані кислоти, що містять пірольний цикл
; ; ; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Ацетилпіролкарбоксилати у синтезі амінотієніл- та амінопіразолілпіролів
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Ванілін та ацетилпіроли в синтезі халконів з потенційною рістстимулюючою активністю
; ; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження біологічної активності пірольних аналогів халкону як регуляторів росту рослин
; ; ; ; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-ІЛ)-3,5- диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами
; ; ; ;    2014
Студентські конференції »
Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-іл)-3,5-диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами
; ; ;    2015
Студентські конференції »
Дослідження можливості використання піролілальдегидів в синтезі похідних піразолів
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження рістстимулюючої активності 4-(5-карбокситіофен-2-іл)-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбонової кислоти та етил 4-[5-(етоксикарбоніл)тіофен-2-іл]-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбоксилату на насінні пшениці сорту «Харківська 23»
; ; ; ; ; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Етил 3,5-диметил-4-форміл-1н-пірол-2-карбоксилат у синтезі нових основ шифа
; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Синтез 5-піролілтіофенкарбонових кислот та дослідження їх в якості стимуляторів росту рослин
; ; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Синтез азометинів на основі піролілхлорвинілальдегіду та їх реакції з гідразинами
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Синтез і реакційна здатність 4-(4,5-дигідропіразол-3-іл) пірролів
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Синтез похідних піразолів на основі піролальдегідів
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Синтез та біологічне визначення пірольних аналогів халкону як стимуляторів росту рослин
; ; ; ;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"