Работы автора: Ляшок Л.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 45

Патенти і винаходи »
129049 Спосіб електрохімічного перероблення відходів твердих вольфрам-кобальтових сплавів
; ;    2018
Патенти і винаходи »
32700 Спосіб вилучення паладію з матеріалів, які його містять
; ; ;    2001
Патенти і винаходи »
32701 Спосіб переробки платиновмісних матеріалів
; ; ;    2001
Патенти і винаходи »
35790 Спосіб отримання порошку срібла
; ; ;    2008
Патенти і винаходи »
36293 Спосіб отримання порошку паладію з паладієвого брухту
; ; ;    2008
Патенти і винаходи »
73012 Спосіб отримання тонких плівок оксиду алюмінію, які містять наноструктурований триоксид вольфраму
; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
90354 Електроліт для формування оксидних наноструктурованих покриттів на ніобії
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення кінетичних характеристик процесу вилуговування срібла з електротехнічних відходів
; ; ; ;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние различных факторов на процесс электровосстановления перренат-иона
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние разных факторов на синтез электропроводящего полианилина
; ; ; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив різних факторів на синтез електропровідного поліаніліну
; ; ; ; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Детектирование водорода с использованием модифицированного электрода
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження процесу окиснення псевдосплавів вольфраму карбідного типу у водних розчинах
; ; ; ;    2018
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження процесу осадження паладію з діаміндіхлорпаладію
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження фізико-хімічних властивостей пористого Ta2O5
;    2018

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"